google-site-verification: googlec4e35afaded10b34.html
top of page
Biurko

Oferta HR Project

Czas pracy

Organizowanie czasu pracy jest ważnym elementem biznesu. W przypadku zespołów pracujących w systemie  zmianowym lub 6-7 dni w tygodniu, planowanie czasu pracy stanowi duże wyzwanie. Dobre harmonogramy znacznie polepszają efektywność pracy.  Z drugiej strony uchybienia w tym zakresie niosą ryzyko kar ze strony Państwowej Inspekcji Pracy, co powoduje straty finansowe, ale również wizerunkowe dla firmy.

Jak zaplanować czas pracy, aby pogodzić potrzeby biznesowe z przepisami prawa pracy i potrzebami pracowników?
Jak właściwie dobrać system czasu pracy i okres rozliczeniowy, aby prawidłowo rozliczać pensje pracowników? 
Czy istnieją możliwości optymalizacji budżetu wynagrodzeń?
Jakie dokumenty muszą przechowywać pracodawcy?

- to pytania, które stawiają sobie przedsiębiorcy i pracownicy HR.

 

Wspieramy firmy, aby zarządzanie czasem pracy było efektywnym składnikiem biznesu:

 

Pomagamy dobrać rozwiązania dostosowane do specyfiki firmy – oraz do wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy, w tym systemy czasu pracy i okresy rozliczeniowe;

Projektujemy przebieg procesu planowania a następnie rozliczania, w tym m.in.  osoby odpowiedzialne, terminy poszczególnych zadań, system uprawnień i kontroli;

 

Analizujemy zapotrzebowanie na pracowników w poszczególnych sezonach, dniach i godzinach, biorąc pod uwagę etatyzację, rotację pracowników, zatrudnienie osób chronionych (kobiety ciężarne, rodzice małych dzieci, osoby z niepełnosprawnością itp.),

 

Przekazujemy dobre praktyki planowania i rozliczania czasu pracy, w tym w szczególności efektywne zarządzania odbiorem czasu wolnego za nadgodziny, mające na celu zabezpieczenie potrzeb firmy przy jednoczesnym uwzględnieniu próśb pracowników i wymagań wynikających z przepisów;

Zapewnimy, aby sposób zarządzania czasem pracy był jednolity w całej organizacji, poprzez stworzenie procedur oraz zapewnienie szkoleń;

Rekomendujemy możliwości rozwoju wykorzystywanych systemów do planowania i rejestracji czasu pracy lub doradzamy w ich doborze i wdrożeniu;

Wspieramy klientów w procesie niezbędnej wymianie danych pomiędzy systemami zarówno od strony merytorycznej jak i technicznej procesu synchronizacji;

Wskazujemy, jak powinna wyglądać poprawna ewidencja czasu pracy oraz w jakiej formie powinna być przechowywana względem wymagań wynikających z przepisów.

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą ofertą zapraszamy do kontaktu.

<< Wróć do oferty >>

         

kwiatek różowy copy.png
kwiatek różowy copy.png
kwiatek różowy copy.png
kwiatek różowy copy.png
kwiatek różowy copy.png
kwiatek różowy copy.png
kwiatek różowy copy.png
kwiatek różowy copy.png
bottom of page