google-site-verification: googlec4e35afaded10b34.html
top of page
Różowy salon

Polityka prywatności

Polityka prywatności

projektyhr.pl 

z dnia 06-11-2023 r.

wersja do pobrania

Administratorem danych przetwarzanych w celach wskazanych w niniejszym dokumencie jest AJM Anna Jankowska – ul. Oksywska 19/2, 01-694 Warszawa, Polska, NIP: 5242270183 (dalej „Administrator”).

Z Administratorem można szybko i efektywnie kontaktować się w siedzibie administratora tj. adres wskazany powyżej, a także:

 

W przypadku kontaktu Administrator może poprosić o dodatkowe informacje w celu weryfikacji tożsamości osoby kontaktującej się. 

 

Polityka prywatności dotyczy platformy projektyhr.pl (dalej „Platforma”).

Wszelkie pojęcia należy rozumieć zgodnie z Regulaminem Platformy dostępnym pod adresem: projektyhr.pl/regulamin

 

Spis treści:

1. Informacje ogólne 2

2. Poszczególne cele, podstawy i długość przetwarzania danych 2

3. Kto ma dostęp do danych osobowych? 3

4. Zewnętrzne linki 3

5. Jakie przysługują Ci prawa wobec przetwarzania Twoich danych osobowych? 3

6. Jak możesz nam zgłosić chęć realizacji swoich praw? 4

7. Jakie kategorie danych przetwarzamy? 4

8. Skąd Administrator pozyskuje dane? 4

9. Czy podanie danych jest dobrowolne? 4

10. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności 4

11. Polityka cookies 5

1) Informacje ogólne 5

2) W jakim celu Administrator używa plików cookie? 5

3) Jakie pliki cookies przetwarzamy? 5

4) Kontrolowanie i usuwanie plików cookie 7

5) Dane eksploatacyjne 8

6) Ochrona danych osobowych 8

7) Usuwanie danych eksploatacyjnych i danych pozyskiwanych poprzez mechanizm cookies 9

 

1. Informacje ogólne

Co to są dane osobowe? Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Będą to zatem dane takie jak, np. imię, nazwisko, adres, data urodzenia, numer telefonu czy adres e-mail (lista nie jest zamknięta).

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z RODO tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”). 

 

2. Poszczególne cele, podstawy i długość przetwarzania danych

Wskazane poniżej terminy przetwarzania danych należy traktować jako terminy maksymalne. Oznacza to, że jeśli dany cel zostanie zrealizowany przed upływem przewidzianego okresu retencji, Administrator usunie albo zanonimizuje dane wcześniej. 

 

Cel przetwarzania i prawnie uzasadniony interes

Podstawa prawna przetwarzania

Okres retencji

 1. Umożliwienie korzystania ze strony internetowej i zapewnienie jej prawidłowego działania.

Prawnie uzasadniony interes administratora danych
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
polegający na prowadzeniu Portalu.

2 lata od ostatnich odwiedzin Portalu.

 1. Udzielenie odpowiedzi na zapytanie lub inne zgłoszenie przesłane przy pomocy formularza kontaktowego.

Prawnie uzasadniony interes administratora danych
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO) jakim jest prowadzenie korespondencji.

Przez okres utrzymywania bieżących relacji (np. odpowiedzi na pytania, przedstawiania ofert, wymiany korespondencji), a po ustaniu relacji przez okres roku.

 1. Przedstawienie oferty (w przypadku osób kierujących zapytanie ofertowe w swoim imieniu).

Przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań przed
zawarciem umowy
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Do końca ważności oferty.

 1. Przedstawienie oferty (w przypadku osób kierujących zapytanie ofertowe w imieniu innego podmiotu).

Prawnie uzasadniony interes administratora danych
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ofertowaniu i nawiązaniu współpracy biznesowej. 

Do końca ważności oferty.

 1. Przyjęcie i rozpatrzenie żądania na podstawie RODO.

Obowiązek wynikający z RODO udzielenia osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

5 lat od momentu zakończenia odpowiadania na żądanie.

 1. Ustalanie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi.

Prawnie uzasadniony interes administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Do czasu przedawnienia roszczeń.

 

3. Kto ma dostęp do danych osobowych? 

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie zaufanym odbiorcom, w szczególności współpracownikom, dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie lub doradztwa prawnego.

Dane mogą być także udostępniane dostawcom serwisów internetowych (zob. pkt 4).

W związku z tym, że korzystamy z usług firm Google LLC i Wix.com Ltd., Twoje dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Zawarliśmy z tymi firmami umowy – tzw. Standardowe Klauzule Umowne. Oznacza to, że zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej nr 2021/914 UE z dnia 4 czerwca 2021 r. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez tę firmę w USA. Więcej informacji o decyzji na stronie:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D0914&from=PL.

 

4. Zewnętrzne linki

W Platformie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Administratora i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W ramach Portalu dostępna jest funkcjonalność udostępnienia treści zamieszczonych na blogu w swoich mediach społecznościowych. Jeśli zdecydujesz się na skorzystanie z takiej funkcjonalności, dane zostaną udostępnione dostawcy takiego serwisu.

 

5. Jakie przysługują Ci prawa wobec przetwarzania Twoich danych osobowych?

Przysługuje Ci prawo: 

 • dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, 

 • przenoszenia danych,

 • prawo do sprostowania i usunięcia danych,

 • ograniczenia przetwarzania,

 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, Warszawa 00-193).  

 

Prawo sprzeciwu

Za każdym razem, gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Sprzeciw możesz zgłosić wykorzystując dane kontowe wskazane na wstępie niniejszej Polityki prywatności.

 

Aby dowiedzieć się więcej na temat przysługujących Ci praw, przeczytaj ulotkę dostępną na pod adresem: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/rodo-informator.  

 

6. Jak możesz nam zgłosić chęć realizacji swoich praw?

Swoje prawa możesz realizować osobiście w siedzibie Administratora, drogą korespondencji pocztowej lub mailowej (dane kontaktowe administratora podane na wstępie). 

W odpowiedzi na zgłoszone żądanie możesz zostać poproszony o podanie danych niezbędnych do identyfikacji danych osobowych (m.in. ich odszukania) lub zweryfikowania Twojej tożsamości (potwierdzenia, że jesteś osobą, za którą się podajesz).

 

7. Jakie kategorie danych przetwarzamy?

Administrator przetwarza wyłącznie dane zwykłe.

Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych, tj. informacji, które mogłyby ujawnić: pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych a także danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby.

 

8. Skąd Administrator pozyskuje dane? 

Co do zasady, Administrator pozyskuje dane bezpośrednio od Ciebie. Gdy pozyskamy dane z innego źródła zostaniesz o tym odrębnie i wyraźnie poinformowany/a. 

 

9. Czy podanie danych jest dobrowolne? 

Podanie danych jest co do zasady dobrowolne. Zawsze, gdy podanie danych będzie:

 • dobrowolne, ale niezbędne do realizacji określonego celu (np. odpowiedzi na wiadomość przesłaną przez formularz online),

 • obligatoryjne (np. będzie wynikało z przepisów prawa),

zostaniesz o tym odrębnie i wyraźnie poinformowany/a (np. w formularzu poprzez, który zbierane będą dane osobowe).

 

10. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w Polityce prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 

11.Polityka cookies

1. Informacje ogólne

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na urządzeniu przez odwiedzane witryny. Są one powszechnie stosowane w celu usprawnienia działania stron internetowych lub zwiększenia ich wydajności, a także w celu dostarczenia informacji właścicielom witryn.

 

2. W jakim celu Administrator używa plików cookie?

Biorąc pod uwagę cel wykorzystania plików, administrator może wykorzystywać dwie kategorie plików cookies:

 • niezbędne pliki cookies – wykorzystywane są w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego wyświetlenia Portalu. Chodzi o zapewnienie podstawowych funkcji takich jak bezpieczeństwo, zarządzanie siecią i dostępność. Możesz je wyłączyć, zmieniając ustawienia przeglądarki, ale może to mieć wpływ na funkcjonowanie witryny,

 • opcjonalne pliki cookies – przetwarzane są w celu gromadzenia informacji o aktywności użytkownika na platformie. Możesz je akceptować lub odrzucać według swoich preferencji.

 

W ramach opcjonalnych plików cookie wykorzystujemy statystyczne pliki cookies. Śledzą one zachowanie użytkownika podczas przeglądania witryny w określonym czasie. Dane gromadzone przez statystyczny plik cookie służą wyłącznie celom statystycznym, takim jak analiza i raportowanie interakcji odwiedzających ze stroną internetową.

 

Pliki cookies nie są łączone z takimi informacjami jak imię i nazwisko, adres e-mail, czy innymi danymi umożliwiającymi łatwą identyfikację osoby odwiedzającej stronę internetową.

 

​3. Jakie pliki cookies przetwarzamy?

Zrzut ekranu 2023-11-25 o 13.42.57.png

4. Kontrolowanie i usuwanie plików cookie

Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie. Użytkownik może zarządzać zapisywaniem plików cookies w ustawieniach przeglądarki.

Należy jednak pamiętać, że zablokowanie wszystkich plików cookies może spowodować trudności w działaniu Platformy albo zupełnie uniemożliwić korzystanie z niektórych jej funkcjonalności.

Zarządzanie i usuwanie plików cookie różni się w zależności od używanej przeglądarki. Dokładne informacje na temat zarządzania plikami cookies można uzyskać, korzystając z funkcji Pomoc w przeglądarce lub odwiedzając stronę internetową https://allaboutcookies.org/, na której wyjaśniono, jak kontrolować i usuwać pliki cookie w większości przeglądarek.

 

Możesz także zapoznać się informacjami dotyczącymi zarządzania plikami cookies bezpośrednio na stronach poszczególnych przeglądarek internetowych:

5. Dane eksploatacyjne 

Nawet w przypadku braku instalacji plików cookies, administrator serwisu może uzyskiwać dostęp do danych charakteryzujących sposób korzystania z Platformy („dane eksploatacyjne”), w szczególności mogą to być:

 • adres IP przypisany do Twojego urządzenia lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu,

 • nazwa domeny,

 • rodzaj przeglądarki,

 • czas dostępu,

 • typ systemu operacyjnego.

 

Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej. Możemy także gromadzić dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydujesz się kliknąć, lub informacje o innych czynnościach podejmowanych przez Ciebie w Platformie. W tym zakresie podstawą prawną jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

 

Dane eksploatacyjne nie są łączone z takimi informacjami jak imię i nazwisko, adres e-mail lub innymi danymi umożliwiającymi łatwą identyfikację osoby odwiedzającej stronę internetową.  

 

6. Ochrona danych osobowych

Informacje pozyskiwane poprzez mechanizm cookies oraz dane eksploatacyjne mogą stanowić dane osobowe w rozumieniu RODO w pewnych wyjątkowych sytuacjach. Jeżeli wskazane powyżej informacje zostaną zakwalifikowane jako dane osobowe to administratorem danych osobowych jest Administrator. Nawet w przypadku wątpliwości, czy określona kategoria informacji stanowi dane osobowe, Administrator wprowadza mechanizmy chroniące tę informację jak dane osobowe. 

 

Przetwarzanie powyższych kategorii danych w zakresie w jakim jest to niezbędne do prawidłowego wyświetlania strony (niezbędne pliki cookies) opiera się na tzw. prawnie uzasadnionym interesie administratora Portalu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W tym celu może dochodzić do okazjonalnego analizowania plików z logami w celu:

 • określenia z jakich przeglądarek korzystają osoby odwiedzające Platformę,

 • określenia które zakładki lub podstrony Platformy są najczęściej lub najrzadziej odwiedzane lub przeglądane,

 • stwierdzenia, czy Platforma nie zawiera błędów,

 • zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do Platformy,

 • zapobiegania rozprowadzania złośliwych kodów,

 • przerywania ataków typu „odmowa usługi”,

 • przeciwdziałania uszkodzeniu systemów komputerowych i systemów łączności elektronicznej.

 

W przedstawionych powyżej przypadkach przetwarzania Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do zgłoszenia sprzeciwu.

 

Odbiorcami danych w zakresie tych danych mogą być podmioty świadczące usługi informatyczne na rzecz Administratora. 

 

7. Usuwanie danych eksploatacyjnych i danych pozyskiwanych poprzez mechanizm cookies

Okres retencji plików cookies, czyli okres po upływie którego pliki te zostaną usunięte, określiliśmy w punkcie 3 powyżej.

Jeśli w ramach świadczenia usług opisanych powyżej pozyskamy Twoje dane osobowe zostaną one usunięte lub zanonimizowane maksymalnie po upływie okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z korzystaniem z Platformy albo wcześniej, jeśli zgłosisz skuteczny sprzeciw.

bottom of page