google-site-verification: googlec4e35afaded10b34.html
top of page

Oferta HR Project

Integracje systemów

kwiatek różowy copy.png

Idealnym rozwiązaniem byłoby posiadanie w HR jednego systemu, który obsługiwałby wszystkie obszary: zatrudnienie nowego pracownika, generowanie dokumentów, obsługa szkoleń, zarządzanie talentami i ścieżkami rozwoju, zarządzanie czasem pracy, naliczanie wynagrodzeń, raportowanie itd.

 

W praktyce z różnych przyczyn, nie zawsze zależnych od danej organizacji, musimy pracować na kilku różnych systemach.

W takiej sytuacji najważniejszym zadaniem jest utrzymanie aktualnych danych we wszystkich systemach.  Naczelna zasada stanowi, że w celu uniknięcia błędów dane powinny być wpisywane ręcznie tylko raz. Aby były zawsze aktualne we wszystkich użytkowanych systemach, muszą być z odpowiednią częstotliwością przenoszone automatycznie do innych programów/obszarów.

Systematycznie synchronizowane danych upraszcza procesy pracy, daje materiał do prawidłowego raportowania i umożliwia wdrożenie kolejnych użytecznych narzędzi informatycznych.

 

 

Jak wspieramy klientów w zakresie synchronizacji danych:

Zaczynamy od analizy potrzeb klienta, przygotowania mapy używanych systemów, osób z nich korzystających i zakresu przechowywanych w nich danych;

Analizujemy możliwości synchronizacji systemów, rozmawiamy z dostawcami, osobami serwisującymi poszczególne programy, analizujemy dostępną dokumentację;

Wybieramy jedne źródło konkretnych danych, systemy nadrzędne dla poszczególnych obszarów;

Przygotujemy mapowanie danych pomiędzy systemami, w których ma zachodzić wymiana danych;

Dokładnie specyfikujemy obszary, częstotliwość i kierunki wymiany danych, tworzymy dokumentację techniczną;

Pomagamy w wyborze sposobu wymiany danych;

Nadzorujemy proces od założeń do synchronizacji, poprzez planowanie scenariuszy testowych, wspierania testów rozwiązań po produkcyjne uruchomienie procesu.

 

Wspieramy szkolenia użytkowników i komunikację o zmianach do ogółu pracowników.

kwiatek różowy copy.png
kwiatek różowy copy.png
kwiatek różowy copy.png
kwiatek różowy copy.png
kwiatek różowy copy.png
kwiatek różowy copy.png
kwiatek różowy copy.png
bottom of page