google-site-verification: googlec4e35afaded10b34.html
top of page
Mózg szturmu na papierze

Oferta HR Project

Sygnaliści

Sygnaliści to w uproszczeniu osoby zgłaszające naruszenia a celem ich działania jest ochrona społecznie ważnych wartości takich jak zdrowie, bezpieczeństwo w pracy czy bezpieczeństwo finansów. Termin pochodzi od angielskiego słowa whistleblowing, które równie często jest używane w Polsce w kontekście przepisów dotyczących sygnalistów, szczególnie w zakresie oprogramowania do zarządzania zgłoszeniami.

 

Do dnia 17 grudnia 2021 kraje członkowskie miały obowiązek wprowadzić do krajowych przepisów stosowne regulacje wynikające z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, tzw. dyrektywy o sygnalistach.

Na mocy tych przepisów pracodawcy są zobowiązaniu do posiadania i funkcjonowania w swoich firmach procedury zgłaszania nieprawidłowości

 

W pierwszej kolejności, od dnia 17 grudnia 2021, zadanie to dotyczy pracodawców sektora prywatnego zatrudniający powyżej 249 osób oraz wszystkich pracodawców sektora publicznego.

Trochę więcej czasu mają pracodawcy zatrudniający w przedziale 50 do 249 pracowników. Dla nich czas na wdrożenie takiego kanału przewidziano do 17 grudnia 2023 roku.

 

W zakresie Polskich regulacji istnieje jedynie projekt ustawy z października 2021, która nie została jeszcze uchwalona, tym samym nie jest nadal znany jej ostateczny kształt.

 

Dlatego firmy działające w Polsce mogą na razie stosować się wprost do dyrektywy unijnej a po uchwaleniu polskich przepisów dostosować opracowane procedury do ewentualnych polskich modyfikacji.

Biorąc pod uwagę fakt, że przepisy mogę przewidywać krótki okres na ich wdrożenie, a ogólne zasady już są znane, dużo łatwiejsze jest wdrożenie procedur i systemu do rejestrowania i obsługi zgłoszeń jak najszybciej.

 

 

W ramach projektu:

Przekazujemy widzę jakie muszą być spełnione warunki, aby można było nazwać osobę sygnalistą oraz jakie obszary podlegają sygnalizowaniu. Pracujemy na przykładach tych spełniających wymagania wynikające z dyrektywy oraz przykładach zgłoszeń, które nie podlegają pod przepisy o sygnalistach.

 

Tworzymy i wdrażamy, adekwatne do przedsiębiorstwa i kultury organizacyjnej, procedury dla sygnalistów oraz osób obsługujących zgłoszenia w ramach wewnętrznego kanału zgłoszeń naruszeń.

 

Pomożemy wybrać z organizacji osobę lub jednostkę odpowiedzialną za przyjmowanie zgłoszeń i prowadzenie działań następczych. Jeżeli będzie taka potrzeba również wesprzemy wybór podmiotu zewnętrznego.

 

Wspieramy proces wyboru i wdrożenia system informatycznego do rejestracji oraz obsługi zgłoszeń i działań następczych.

 

Szkolimy i przygotowujemy materiały komunikacyjne, w których znajdą się nie tylko informacje, jak zapewniamy ochronę sygnalistom, ale również informacje, jakie korzyści dla pracowników i pracodawców płyną z właściwie działającego kanału zgłoszeń oraz szybkiego i sprawnego reagowania. Same procedury nie wystarczą do sprawnego funkcjonowania kanału, dlatego kładziemy duży nacisk na właściwe zaangażowane zespołu.

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą ofertą zapraszamy do kontaktu.

<< Wróć do oferty >>

kwiatek różowy copy.png
kwiatek różowy copy.png
kwiatek różowy copy.png
kwiatek różowy copy.png
kwiatek różowy copy.png
bottom of page