google-site-verification: googlec4e35afaded10b34.html
top of page

Z Łukaszem Prasołkiem współpracuję od 2009 roku, kiedy to poprosiłam go o opiniowanie programu do planowania i rozliczania czasu pracy PlanQ pod kątem zgodności z przepisami kodeksu pracy.

W miarę rozwoju, nasza współpraca objęła również współprowadzenie licznych szkoleń, zarówno dla naszych klientów jak i pracowników. Z czasem pojawiły się także kolejne projekty dla wspólnych klientów. Od 2018 roku mocno zaangażowaliśmy się w kwestie elektronizacji dokumentacji pracowniczej, wspólnie prowadzimy szkolenia oraz audyty systemów do archiwizacji dokumentacji pracowniczej. W ramach naszej współpracy miałam też zaszczyt być współautorką dwóch książek:

„Dokumentacja pracownicza w pytaniach i odpowiedziach. 250 praktycznych wyjaśnień ekspertów” pod redakcją Łukasza Prasołka;

„Elektronizacja dokumentacji pracowniczej. Aspekty prawa pracy, IT i RODO” pod redakcją Łukasza Prasołka i Michała Tabora.

Łukasz Prasołek jest prawnikiem i specjalistą w zakresie prawa pracy a także byłym pracownikiem Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy, Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.

Od ponad 15 lat prowadzi działalność szkoleniową, obecnie po własną marką praktyczneszkolenia.com. Specjalizuje się w zakresie czasu pracy, wynagrodzeń oraz różnych aspektów prawa pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego, jest również wykładowcą na kursach dla specjalistów ds. kadr i płac, a także ogólnopolskich konferencjach kadrowo - płacowych.

Stale współpracuje z Dziennikiem Gazeta Prawna oraz wieloma innymi wydawnictwami branżowymi, skierowanymi do działów kadr i płac.

Jest też autorem licznych publikacji i książek min.: „Czas pracy kierowców. Procedury, rozliczenia, wzory” (Wyd. C.H. BECK, 5 wydań, planowane 6 wydanie w roku 2022), "Rozliczanie czasu pracy w praktyce" (Wyd. C.H. BECK, 2wydania), „Dokumentacja czasu pracy” (Wyd. C.H. BECK, 2 wydania), "Zarządzanie czasem pracy dla Managerów. Planowanie i rozliczanie czasu pracy zespołu" (Wyd C.H. BECK) a także współautorem komentarzy naukowych do kodeksu pracy, ustaw o systemie ubezpieczeń społecznych, zasiłkowej, wypadkowej oraz o emeryturach i rentach z FUS, a także książek dotyczących różnych aspektów prawa pracy.


Szkolenia prowadzone przez Łukasza Prasołka cieszą się dużym zainteresowaniem i są dobrze oceniane przez ich uczestników.

Łukasz Prasołek

Łukasz Prasołek

bottom of page