google-site-verification: googlec4e35afaded10b34.html
top of page
Lewitujące obiekty

Oferta HR Project

Wsparcie zarządzania zmianą

Każdy nowy projekt np. wdrażanie nowego systemu, budowanie zaangażowanego zespołu, otwieranie kolejnego oddziału firmy, uruchamiają procesy zmian, które wymagają właściwego zarządzania.

 

Prowadzone wdrożenie wpływa na funkcjonowanie przedsiębiorstwa na wielu płaszczyznach.  Ma również bezpośredni wpływ na uzyskanie pożądanych przez organizację rezultatów tj. realizację projektu w wyznaczonych ramach czasowych i określonym budżecie a skutki źle poprowadzonego projektu, są dotkliwe dla sprawnego funkcjonowania i rozwoju firmy.

 

W jaki sposób wspieramy proces zarządzania zmianą?

Pracujemy nad jasnym nazwaniem celów i sposobów oceny;

Uwzględniamy kulturę organizacyjną firmy;

Budujemy mapę procesu zmiany ze szczególną analizą wszystkich obszarów na jakie ma wpływ oraz płynących z niej korzyści dla równych grup pracowników;

Pomagamy w tworzeniu realnego harmonogramu projektu;

Budujemy zaangażowanie, pozytywnego nastawienia do zmiany i poczucie aktywnego współuczestniczenia w projekcie;

Pomagamy liderom odpowiedzialnym za wprowadzanie zmiany;

Przygotowujemy do spotkań komunikacyjnych z pracownikami;

Regularnie analizujemy ryzyka, aby wyeliminować potencjalne zagrożenia;

Uczestniczymy w przygotowania szkoleń, weryfikujemy sposób przekazywania wiedzy, procedur i instrukcji.

 

Trudne jest całkowite wyeliminowanie u pracowników oporu przed wprowadzaną zmianą. Niemniej właściwe planowanie kolejnych działań oraz odpowiednie komunikowanie na poszczególnych etapach projektu umożliwia ich ograniczenie oraz zaangażowanie, zarówno w pracach projektowych jak i po wdrożeniu.

Dbamy o sensowną komunikację na każdym etapie projektu: od przedstawienia celu zrozumiałego dla liderów i pracowników, przez informowanie o konsekwencjach zmiany, przekazywanie konkretnych informacji tak, aby każdy interesariusz widział sens wprowadzanej zmiany. 

Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą ofertą zapraszamy do kontaktu.

<< Wróć do oferty >>

kwiatek różowy copy.png
kwiatek różowy copy.png
kwiatek różowy copy.png
kwiatek różowy copy.png
kwiatek różowy copy.png
kwiatek różowy copy.png
kwiatek różowy copy.png
kwiatek różowy copy.png
kwiatek różowy copy.png
bottom of page